Galleri Stig Tobiassen
 


MÅNEDENS BILDE LOFOTMOTIV ÅNDELIG INSPIRASJON RAMMEVERKSTED OM KUNSTNEREN KONTAKT

Åndelig inspirasjon

Stig Tobiassen føler at det ligger en slags åndelighet over øyriket, en slags kraft som av og til styrer hans kunst.

 The spirit art

Stig Tobiassen feel that there is a kind of spirituality over the island, a kind of power that sometimes governs his art.
(Back to front)

See more paintings and prices on our FACEBOOK PAGE