Galleri Stig Tobiassen
 


MÅNEDENS BILDE LOFOTMOTIV ÅNDELIG INSPIRASJON RAMMEVERKSTED OM KUNSTNEREN KONTAKT

Om kunstneren


Stig Tobiassen er født i Svolvær i 1948 og har malt siden han var 10 år gammel. Dette falt naturlig da både hans far og bestefar malte på sin fritid. Etter hvert har det blitt mange kunstverk med forskjellige teknikker, og noen er lett å gjenkjenne.

Stig Tobiassen arbeider med teknikker som akvarell, akryl og olje, og er faktisk mest kjent
med teknikken ”minirull” hvor arbeidene får et helt spesielt preg og atmosfære. Yndlingsmotiver er gamle Lofoten med fembøringer og råseil.

 


About the artist

Stig Tobiassen born in Svolvaer in 1948 and has painted since he was 10 years old. This was natural since both his father and grandfather painted in his spare time. As it has been many works of art with various techniques, and some are easy to recognize.

Stig Tobiassen working on techniques such as watercolor, acrylic and oil, and is actually
known with the technique "mini roll" where the work gets a very special character and atmosphere. Favorite scenes are old Lofoten with the longboat and square sail.
(Back to front)