Skredfare

Flere plasser i Lofotfjellene kan det være skredfare. Man skal passe seg for både steinsprang, fjellskred og snøskred.  

 

Se Været og Snødskredvarslet for Lofoten