Slik tilpasser du CV-en din når du søker stillinger der du jobber remote

Arbeidsmarkedet er i konstant endring, og alt flere stillinger utlyses som helt eller delvis remote. Å kunne jobbe fra hvor som helst i verden kan være et fantastisk gode, men da må du selvfølgelig klare å skille deg ut i den store mengden av kandidater.

I dag er det uvanlig at en CV faktisk skrives ut på papir og sendes til noen, i nesten alle tilfeller leveres den digitalt. Samtidig stiller det å søke på jobber der du kanskje sjelden eller aldri vil møte arbeidsgiver ekstra krav til både en god cv mal, og din egen innsats med å gjøre CV-en din perfekt.

Lag CV-en spisset mot digital kompetanse og den spesifikke stillingen

Hvis du skal utføre oppgaver for en arbeidsgiver remote, er det selvfølgelig ekstremt viktig å kommunisere til arbeidsgiveren at du kan håndtere disse forutsetningene uten problem:

Med disse detaljene på plass vil du ha en større sjanse til å komme deg videre i prosessen.

Utfordringer med å skille seg ut i digitale søknadsprosesser

Alle søknadsprosesser er utfordrende, og det er ikke uvanlig å måtte konkurrere med flere hundre andre kvalifiserte søkere. Når du søker stillinger der du får lov til å jobbe remote, må du regne med at det er enda flere søkere.

Selv i norske rekrutteringskanaler som Finn.no er det 70 % som bruker egne HR-systemer som en del av rekrutteringen. Fra den samme statistikken fremgår det at det bare er 10 % som benytter seg av gammeldags prosesser der søknaden mottas via e-post. Dette medfører dessuten at såkalte Applicant Tracking Systems, som ofte forkortes ATS, ofte behandler søknader lenge før et menneske kommer inn i bildet. Det gjør det ekstra viktig at CV-en din er maskinlesbar på en god måte. Det betyr at du både må bruke korrekt terminologi som systemet kan forstå, og dessuten prøve å speile utlysningen i så stor grad som mulig.

Samtidig som du skriver CV-en din slik at den blir mest mulig lettlest for en datamaskin, må du selvfølgelig ikke glemme å tilpasse den til mennesker som skal lese den i neste steg. En god CV-mal hjelper deg en god bit på vei, og viser deg dessuten hvordan du kan tilpasse CV-en til akkurat den stillingen du søker. Uansett sammenheng er det viktig å passe på at den er enkel og lettlest. Bruk en enkel font, og del opp innholdet med overskrifter, punktlister og lignende. Samtidig er det viktig å passe på at innholdet er i sentrum, så igjen er det fornuftig å benytte seg av en ferdig mal som du kan tilpasse.

Også i forhold til hvilket språk du benytter deg av er det viktig å huske på at CV-en din kanskje er den eneste muligheten du får til å vise frem personligheten din. Bruk derfor et konsekvent, klart, tydelig og direkte språk, så lander du kanskje drømmejobben.

 


 

comments