Følg skipstrafikken i Lofoten

Rekkevidda varierer, men kan vere opp til omkring 40 nautiske mil. Etter krav frå IMO skal fartøy over 300 brutto
registertonn i internasjonal fart ha utstyr for sending og mottak av AIS-signal. De aller fleste skip har i dag AIS.
                                                                                          
MarineKart.png                                                                                Klikk på bildet for å åpne.

Fiskefartøy over 18 meter må ha installert AIS klasse A innen 31. mai 2013.
Fiskefartøy over 15 meter må ha installert AIS klasse A innen 31. mai 2014.
I 2005 sendte Norge opp en egen satellitt for å motta AIS-signal.
  
Følg skipstrafikken i Lofoten og resten av verden gjennom systemet AIS. ( Automatisk identifikasjonssystem) Her finner du navnet på båtene, hvilken nasjonalitet de har, fart og retning.