Gapahuk i Svolvævannet

gapahuk

 Foto: Per Ivar Brynjulfsen

Den Norske Turforening i samarbeid med Lofoten Friluftsråd og Lofoten turlag skal sette opp en gapahuk inne ved Svolværvannet. Det er også planer om en gapahuk i nærheten av Store Kongsvann.
Bildet viser transporten av materialer som i april ble kjørt inn til tomta i Svolværvannet av Svolvær Røde Kors.