Svolvær bykiosk klar til 17. mai.

 
Rundt 1900 tallet var det en stor ansamling av kiosker i Svolvær, som var spredt rundt om i de forskjellige bydelene. På det meste ca. 32 kiosker.

 

Den nye "Svolvær bykiosk" vil bli stående omtrent der den gamle sto

Den største ansamling av kiosker hadde vi rundt Svolvær Torg. Sedolfsen, Avisutsalget, Sundberg og ho Betty, for å nevne noen. Men den kiosken som i størst grad satte sitt arkitekoniske preg over torgområdet var Svolvær bykiosk, som ble plassert på torget i 1913, og som hadde form som en orientalsk "pagode".

 

I 1935 overtok Ragnar Lichtwark kiosken fra Peder J. Rødsand som hadde drevet den i 10 år. På folkemunne fikk kiosken etterhvert navnet "Lichtwart kiosken". Helt frem til slutten av 1960 tallet var kiosken i drift. På 1970 tallet ble kiosken brukt av Svolvær idrettslag før den ble flyttet til en hage i Nybyen, der den til slutt brant ned.
Kiosken har vært savnet av flere av byens innbyggere, og i 2009 ble ideen tatt fatt i av oss i Svolvær Historielag der en arbeidsgruppe har jobbet med å få realisert denne kopien av den gamle bykiosken. Historielaget valgte å gjøre kopien litt større enn originalen, -det bygningsmessigste er og litt mer moderne, men "uttrykket" er det samme.
Kiosken skal i hovedsak gjøres tilgjengelig for lag og foreninger, men det er og et håp at turistnæringen kan bruke den om sommeren. Først ute er Svolvær idrettslag som på 17. mai skal selge brus, is og pølser fra den forteller arbeidsgruppen i Svolvær Historielag.