Svolvær, Norges mest attraktive sted ?

 

Fem finalister konkurerer om å bli Norges mest attraktive sted.

 

Mandal, Jessheim, Holmestrand, Kongsberg og Svolvær er i finalen i Statens pris for attraktivt sted 2014
En jury som består av Erling Dokk Holm (juryleder), Siri Benjaminsen, Michael Fuller-Gee, Heidi Ramsvik og Inger Johanne Sveen har valgt ut de fem finalistene fra en liste med 251 steder som har blitt foreslått til årets pris gjennom nesten 500 forslag fra hele landet. Finalistene vil få besøk av juryen før vinneren blir offentliggjort i slutten av mai. 
Nå har juryen plukket ut fem steder med forskjellig størrelse som de vil se nærmere på. Felles for disse fem er at de er vekstsentra med mål om å bli mer attraktive ved å fortette og utvikle sentrum. Sterkt kommunalt engasjement og fokus på framtidig utvikling preger disse stedene.
Kriteriene som juryen legger vekt på er at stedet har utviklet seg til å bli mer attraktivt gjennom å skape gode og interessante by- eller tettstedskvaliteter rent fysisk gjennom interessant arkitektur og gode steds- og byplangrep som skaper tetthet og trivsel.
Videre at planarbeidet er velfungerende og gir en retning og kvalitet på det som skal bygges i framtiden, og hvordan kommunen samarbeider med private og frivillige. Les mer om kriteriene på Distriktssenterets hjemmeside.
- Dette er en konkurranse med bare vinnere. Det å bli nominert er et signal om at stedet gjør mye riktig i sin lokalsamfunnsutvikling. Jeg vet det er hard konkurranse om å bli blant de øverste kandidatene og det vil helt sikkert være krevende for juryen å velge en vinner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Erfaringene fra de to foregående årene viser at prisen er et kvalitetsstempel. Tidligere vinnere av prisen har brukt den aktivt i sitt rekrutteringsarbeid. Både privat næringsliv og kommunen har benyttet prisen for å synliggjøre viktige kvaliteter ved sitt hjemsted.
Denne årlige kåringen skal framheve og hedre kommuner og andre som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted å bo, jobbe, drive næring og besøke. Kåringen skal bidra til å løfte frem et forbilde som andre kan lære noe av. Prisen på 250 000 kroner skal gå til videre opprusting av det aktuelle stedet. 
- Jeg ser frem til å besøke vinnerstedet og ønsker juryen lykke til med sitt arbeid, sier statsråd Sanner.

Under er juryens korte omtale av de fem finalekandidatene:
Jessheim
Jessheim er et sted i sterk vekst og denne veksten takles gjennom fortetting og bevisst urbanisering av bygningsmasse, byrom og handelsvolumer. Jessheim er en type sted som vokser fram som et resultat av den store flyplassutviklingen.
Kongsberg
Kongsberg er en by som i sin tid vokste fram gjennom gruvedrift, og som siden har utviklet seg til å bli et sterkt industriteknologisk sentrum. Kongsberg har lenge også hatt en meget aktiv politikk for bruk av kultur i byutviklingen. De siste årene har offentlige planer hatt fokus på fortetting for slik å gjøre byen mer attraktiv. Planene har blitt fulgt opp av vedtak om nye større byggeprosjekter i sentrumsnære områder, blant annet flytting av Høgskolen.
Mandal
Mandal er en av denne landsdelens eldste byer. Mandal har klart å beholde og videreutvikle bypreget gjennom å omskape industriområder og inkludere dem i bystrukturen. Det nye biblioteket og kulturhuset er et slikt eksempel. Dette prosjektet er forbundet med det tradisjonelle sentrum ved hjelp av en gangbro. I Mandal står ideen om å ta veksten gjennom å utvikle byen sterkt.
Holmestrand
Historisk er utviklingen av Holmestrand knyttet til trelasthandel, seilskuter og aluminiumsindustri. Holmestrand forbereder seg på en fremtid med vekst i befolkning og næringsliv, med visjonære og spennende planer og tiltak.  Utviklingsarbeidet er basert på miljøvennlig transportløsninger og gjennomtenkt fortetting i sentrum. Det er fokus på gående og syklister, sjøkontakt og å skape gode uterom. Det legges vekt på grønne løsninger og energieffektive bygg.
Svolvær
Svolvær som i sin tid var et rent fiskevær, har utviklet seg til å bli en vital småby og et regionssenter i Lofoten. Svolvær har fortettet aktivt i sentrum, utviklet forholdet til sjøen og skapt nye gode byrom.  Svolvær har en strategi for å vokse bymessig, og ivaretar også de klassiske gode sidene ved stedet. Svolvær har bygd seg opp gjennom satsning på kultur, reiseliv, samt fokus på tradisjonelle næringer. 

Kilde: http://www.regjeringen.no/   Foto: Roy Størkersen