Svolvær Lysets By Vokser

Svinøya Rorbuer er i ferd med å montere utstyr for å belyse to av fiskehjellene til Svinøya Rorbuer. Hjellene ligger på nordsiden av Svinøya der noen av bygningene som tilhørte det gamle skoletunet er satt opp. Anker Brygge kommer til å lyssette hjellhuset som ligger på tunet til rorbuanlegget, og frakteskuta Anne Bro fra 1911, som eies av Vågan Kystlag, vil og bli belyst. Bildene viser Anne Bro som ligger ved kai på Svinøya, og reiselivsbedriften Svinøya Rorbuer, -Ola Skjeseth og en av arbeiderne i ferd med å montere lyskasterne på fiskehjellene.

Mobilfoto: Bjørn K. Hansen