Arbeidsgruppen "Svolvær Lysets By"

 

ble i høst etablert som en under-gruppe av Svolvær Innbygger-forening. (2013)

Arbeidsgruppen skal arbeide for å befeste begrepet "Lysets by" ved å arbeide for "faste lysinstallasjoner" som i hovedsak skal lyse opp vår kulturhistorie.

 
Foto: Ronny Nilsen
 
I år som i fjor lysettes fiskehjellene som ligger sør for den gamle "Kubafabrikken". Nytt av året er at hjellene på nordsiden av fabrikken og en vakker gran som står i nærhet også er blitt belyst. Videre har gruppen fått i stand et web kamera gjennom www.svolvaer.net som viser to av de belyste fiskehjellene.
Gruppen har og innledet et sammarbeid med Vågan Næringsforening som vil dekke strømutgifter i forbindelse med lyssettingen med inntil 10 000 kroner.
 
Arbeidsgruppen til Svolvær Innbyggerforening består av leder Knut Roar Johansen, Viggo Berg og Espen Haugen.
 
Se også Lysetsby.no
 
Gruppen retter en stor takk til Hans Ole Madtsen, Byggesystemer, Lofoten Industri, Relacom og Lofotkraft som hjalp til, under årets montering av lysene.
 
En stor takk går og til eierne av fiskehjellene,
L. Berg Sønner AS og Erling Falk.