Gamle Svolvær, bedrifter i 1954

 Oversikt over alle bedrifter i Svolvær pr. 31.12.1954

Gamle Svolvrx

 

 

 

 

 

AARSÆTHER, BRØDR., SVOLVÆR A/S, Svolvær.

Aksjeselskap. Kapital kr. 40.000.00. Bestyrer er Rasmus Vatne. Virksomheten omfatter trandamperi, tilvirkning og eksport av fiskeprodukter.

 

AARØE, ODD, A/S, Skipsmekling, varemekling, agenturforretning, Svolvær. Tlf. 383. - 485, priv. 484. Tlgr.adr. «Aarøe».

Firmaet ble startet 1. januar 1947 med en aksjekapital på kr. 4000,- fullt innbetalt. Disponent er herr Odd Aarøe.

Firmaet er medlem av Kystfartens Skipsmeklerforbund, Sild- og Fiskemeklernes Lands­forening, og er autoriserte klippfiskmeklere. Foruten skipsmekling spesielt for fartøyer på kysten, og formidling og salg av ferskfisk, saltfisk, klippfisk, tørrfisk, tran og rogn etc., driver firmaet agenturforretning og delvis engros. Det representerer bl.a. Chr. Bjelland & Co. A/S, Stavanger, i hermetikk, A/S Andfossen Bruk, Oslo, i pappemballasje for hermetikk- og frossenfiskindustrien, A/S Spilkevig Snøre-, Not- og Garnfabrik, Ålesund, i alle slags fiske-redskaper, Norsk Forsikringsselskap ÆOLUS A/S, Bergen, i assuranse.

Firmaet driver dessuten med omsetning av kasser, tønner og is til fiskeriene og representerer firmaer i denne bransje. Firmaet besørger saltfiskpartier til tørring i Nordland og på Vestlandet for tilvirkere som ønsker tørke sin saltfisk selv hos betryggende tørkere.

 

ALBERTSEN, TRYGVE, Møbelverksted, Svolvær. Tlf. 288.

 

ALSOS, SIGMUND, Svolvær. Tlf. 186.

Firmaet ble startet i 1932. Virksomheten omfatter agentur- og kommisjonsforretning. Firmaet representerer og har lager for: A/S Norsk-Engelsk Tobakksfabrikk (Neto), Oslo, Vaksdal Mølle, Bergen, Gerdt Meyer Bruun A/S, Bergen, L. Andersen, Bergen, Nidar Chokolade­fabrik A/S, Trondheim, Helgeland Margarinfabrikk A/S, Finneidfjord, Bodø Aktiebryggeri, Bodø, Aktiebryggeriet og A/S E. C. Dahls Bryggeri, Trondheim.

 

AMUNDSEN, J., Fotoservice, Svolvær. Tlf. 452. Tlgr.adr. «Fotoservice».

Forretningen ble startet i 1951 av J. Amundsen. Virksomheten omfatter fotografering, fremkalling, kopiering, forstørring og kolorering. Der utføres alle tenkelige oppdrag av fotografisk art både på stedet og i distriktene.

 

ANDERSEN, HARALD, Rep.verksted, Svolvær. Tlf. 415.

Firmaet ble startet i 1920 av nuværende innehaver Harald Andersen. Virksomheten omfatter foruten reparasjonsverksted også fabrikasjon av sjabloner for merking av fiskeprodukters emballasje.

 

ANDERSEN, TORALV, Trandamperi, Svolvær. Tlf. 236.

Firmaet ble etablert i 1929. Innehaver er Toralv Andersen. Virksomheten omfatter produksjon av medisintran, veterinærtran og industritran.

 

ANDREASSEN, COLLETT, Agentur- og kommisjonsforretning, Svolvær. Tlf. 212, 539, priv. 254. Tlgr.adr. «Colletta».

Virksomheten omfatter agentur- og kommisjonsforretning, eksport av hvalkjøtt, torsk, flyndre og rogn. Spesialitet er torskefilet, fisk- og sildeforretning en gros. Egne fiskebåter. Firmaet er medlem av N.F.G.L. og N.F.L.

 

ANDREASSEN, EMIL, Mekanisk verksted, Svolvær.

 

ANDREASSEN, TORLEIF, Landhandel, Svolvær. Tlf. 317 b.

Forretningen ble startet av nåværende innehaver Torleif Andreassen i 1948. Virksomheten omfatter omsetning av alle slags kolonialvarer, grønnsaker, kortevarer, frukt og tobakk samt kjøkkenutstyr. Forretningen ligger ved det mest sentrale sted på Storøya.

 

ANDREASSEN, HARALD, Fiskeforretning, Svolvær. Tlf. 327 b.

Firmaet driver med kjøp av fisk og guano, samt har fiskebruk på Østholmen.

 

ARBEIDSKONTORET, Svolvær. Bestyrer er Peder Jensen.

 

ARENTSEN, ARENT A/S, Kolonial-, kjøkkenutstyrsforretning, Svolvær. Tlf. 7 a.

Firmaet ble startet i 1933 av Arent Arentsen, som har ledet forretningen i alle år. Aksjekapital kr. 3.400.-, men disponerer en del privat kapital. De første år arbeidet firmaet i et lite lokale, men i 1935 overtok firmaet driften av Svolvær Dampbakeri, og 1936 ble forretningen tilflyttet lokale i samme gård. Gulvflaten er 120 m2. Bakeridriften ble oppgitt i 1937. Fra våren 1941 til frigjøringen var forretningen sterkt hemmet grunnet tysk rekvisjon av forretningslokalet. Etter frigjøringen har omsetningen gått jevnt framover og var i 1949 ca. kr. 100.000,-. I 1950 var omsetningen øket med 10 %. Omsetningen har senere øket jevnt, og til tross for at konfeksjonsavdelingen nu er avviklet, var omsetningen i 1952 kr. 160.000,-.

 

AUSTLOFOTEN MEIERI, Svolvær. Tlf. 129. Tlgr.adr. «Meieriet».

Bedriften ble anlagt i 1934 med forretningsnavn Svolvær Melkforsyning. I 1950 ble Kabelvåg Melkforsyning tilsluttet og navnet ble forandret til Austlofoten Meieri, Svolvær.

Det er bygget nytt moderne meieri med utstyr for smør- og osteproduksjon. Det nye bygget ble tatt i bruk i februar 1952. Salg av melk og alle sorter meieriprodukter. Bestyrer siden 1948: Ø.A. Forsmo.

 

AVISUTSALGET A/S, Svolvær.

Disponent er Sigrid Hanssen. Virksomheten omfatter salg av frukt, tobakk, aviser og ukeblader.

 

BERG & CO. A/S, Svolvær. Tlf. 11. Tlgr.adr. «Bergcomp».

Startet 1896 av Einar Berg. Nåværende direktør og disponent Arne Berg. Firmaet driver assortert handelsforretning med egne avdelinger for kolonial, brødbutikk, herrekonfeksjon, damekonfeksjon og manufaktur, skotøy, møbler. Lageravdeling omfattende salg engross og detalj av: Fiskeredskaper, tauverk, bygningsartikler, malervarer, støpegods, kull, koks og ved. Oljetank. Moderne elektrisk bakeri og iskremproduksjon. Statens mellager. Salgslokalenes størrelse ca. 1000 m2. Med lagerrom etc. disponeres til eget bruk i alt ca. 300 m2. Aksjekapital og fonds kr. 330,000.-. Antall beskjeftigede 27 personer.

 

BERG, HARALD, Fiskemat- og delikatesseforretning, Svolvær. Tlf. 223.

Innehaver er Harald Berg. Virksomheten omfatter salg av fiskemat samt delikatesser.

 

BERGENS PRIVATBANK, Svolvær.

Banken ble opprettet under navnet Lofotens Kreditbank A/S i Svolvær 1917. I 1951 ble denne bank overtatt av Bergens Privatbank og heter nå Bergens Privatbank, Svolvær.

 

BERGS, L., SØNNER, A/S, Svolvær. Tlf. 86 - 163. Tlgr.adr. «Bergssønner».

Firmaet ble startet i 1828. I 1924 ble dannet aksjeselskap med aksjekapital og fonds kr. 527.000,-. Disponent er konsul Gunnar Berg. Virksomheten omfatter elektrisk kull- og saltkran med en kapasitet på 100 tonn pr. time, kull og koks, sprengstoffer, solar, petroleum, smøreoljer, trelast, eksport av fiskeprodukter samt notbruk.

 

BJØRNSTAD, HANS J., O.r.sakfører, Svolvær. Tlf. 498, priv. 497.

 

BREMNES, JOH. L., A/S, Herre-ekvipering, Svolvær. Tlf. 108. Tlgr.adr. «Bremnes».

 

Firmaet ble startet i 1932. Aksjekapitalen er kr. 21.000,-. Bestyrer er Joh. L. Bremnes. Virksomheten omfatter dame- og herrekonfeksjon, manufaktur og skotøy.

 

CHARLSEN, INGOLF, Kolonial- og manufakturforretning, Svolvær. Tlf. 26.

Firmaet ble startet i 1928 av Ingolf Charlsen. Nåværende innehaver er fru Constance Charlsen, som overtok forretningen i 1934 etter Ingolf Charlsens død. Virksomheten omfatter detaljsalg av alt i kolonial, frukt, tobakk og grønnsaker. Manufaktur omfatter metervarer, trikotasje og håndarbeider. Forretningen holder til i egne lokaler som ble utvidet og modernisert i 1946. Der beskjeftiges 3 personer.

 

DANIELSEN, A.I., A/S, Konfeksjonsforretning, Svolvær. Tlf. 32. Tlgr.adr. «Danielsen».

Firmaet ble startet i 1936. Aksjekapital er kr. 11.000,-. Disponent er Odd Danielsen. Virksomheten omfatter manufaktur, herreekvipering, skotøy.

 

DEN INDRE SJØMANNSMISJON, Bergen. Tlgr.adr. «Indre Sjømannsmisjon».

Den indre Sjømannsmisjon ble grunnlagt - etter anmodning fra fiskere - av Bergens Indremisjon og utskilt fra denne som egen virksomhet på styremøte den 12. januar 1880.

Hovedstyrets første formann var sokneprest E. Meyer. Misjonens nåværende formann er kjøpmann T. Anfindsen, Bergen, og dens generalsekretær er O. Dahl-Goli, Fridalsveien 20, Bergen.

Da misjonen ble startet for over 70 år siden, fantes det ikke et eneste forsamlingshus i fiskeværene hvor en kunne samle fiskerne under Guds ords hørelse. Det varte da heller ikke lenge før tanken om opprettelse av fiskerheimer ble satt ut i livet. Men reisningen krevde midler, og for å skaffe tilveie disse, måtte gjerningen utbygges og organiseres rundt om i landet. Ved hjelp av reisetalere ble det opprettet foreninger, og disse sluttet seg senere sammen til kretser. I dag står mere enn 2200 foreninger fordelt på 18 kretser tilsluttet D.I.S.M.

Misjonen driver nå, 28 fiskerheimer fra Haugesund i sør til Finnmark i nord. Under krigen ble 5 av våre heimer brent. Disse er nå gjenreiste. Misjonen eier også en fiskerheim i Siglufjord på Island. Flere av heimene er åpne hele året, men de fleste bare under fisket. Misjonen har to prektige betel- og hospitalskip «Elieser 4» og «Elieser 5». Det siste fra 1948. Skipene besøker fiskerne på steder hvor der ikke er fiskerheimer. De er utstyrt med moderne sykesaler og stor forsamlingssal. Som på heimene er der kafe, lese- og skriverom og dessuten bad o.s.v. Her får fiskerne førstehjelp under ulykkestilfeller, hjelp og pleie under sykdom. Her kan de samles til oppbyggelige samvær om Guds ord. Her kan de skrive, lese aviser, motta post og hygge seg med venner rundt kaffebordet. En søker å gjøre det så hjemlig og koselig for fiskerne som det er råd. Årlig blir det skrevet og sendt ca. 80 000 brev fra heimene og betelskipene. Sykestuen på Siglufjord hadde 1947 150 pasienter med 400 liggedager, og fra denne heimen alene ble sendt 15 760 brev.

Misjonens organ «Fiskerens Venn» kommer ut hver uke og leses over hele landet. Det kan bestilles på alle postkontorer og koster kr. 7.50 pr. år.

D.I.S.M. har i dag 245 lønte arbeidere fordelt i kretsene, på fiskerheimene, ombord i betelskipene og ved sentraladministrasjonen, redaksjonen og ekspedisjonen av «Fiskerens Venn». Arbeidet holdes oppe utelukkende ved frivillige gaver.

 

DEN INDRE SJØMANNSMISJONS SJØMANNS- & FISKARHEIM, Vestfjordgata 60, Svolvær. Telefon 533 a.

Sjømanns- & Fiskarheimen i Svolvær vart bygd i 1910 av Den indre Sjømannsmisjon, som framleis eig og driv han. Den var etter dei tilhøve som da var, ein stor og romsleg heim. Men det viste seg nokså snart at Sjømanns- & Fiskarheimen vart noko av eit sentrum under torskefisket i Lofoten om vintrane, og etter nokre år synte det seg at den var for liten til å ta imot den veldige trafikk som fylgjer med ein Lofotsesong. Planar om utviding var utarbeid. Da krigen kom i 1940 vart nybygginga utsett. No ser det heldigvis ut for at me skal koma igang med bygging, så me vonar innan rimeleg tid å ha ein ny og moderne heim for våre fiskarar og sjøfolk her.

Sjømanns- & Fiskarheimen sitt hovudmål er å drive kristeleg verksemd millom fiskarane vare under Lofot-sesongen. Men utanom møteverksemda driv ein kafe, hospits og matsal.

Sigurd Lindberg er styrar på heimen no.

 

DROSJEHOLDEPLASSEN, Svolvær. Tlf. 97.

Drosjeeier Harald Johansen, W. 6412 og 6735, telefon 166 b.

Drosjeeier Johan Jodaa, W. 7291. W. 7291, telefon 371.

Drosjeeier Fridtjof Pettersen, W. 6500, telefon 490.

Drosjeeier Alf Eilertsen, W. 6178, telefon 171.

 

DUNDAS, EY. G., Revisor, Svolvær.

 

EIDE, BRØDR., A/S, Slakterforretning, pølsefabrikk, Svolværgt. 30, Svolvær. Tlf. 30. Tlgr.adr. «Eide».

Firmaet har en aksjekapital på kr. 25,000.00. Bestyrer er Kåre Eide. Virksomheten omfatter slakterforretning, pølsefabrikk og røkeri.

 

EILERTSEN, EMIL, Trelastforretning, Svolvær. Tlf. 127.

Firmaet ble startet i 1920. Virksomheten omfatter kjøp og salg av trelast, insulite, bygningsplater, årer og båtbord.

 

EILERTSEN, LARS, Radioforretning, Svolvær. Tlf. 487. Tlgr.adr. «Radiolars».

Firmaet ble startet i 1945 av nåværende innehaver, Lars Eilertsen. Virksomheten omfatter radio, ekkolodd, telefonisendere, båtlys, elektrisk utstyr og apparater.

 

EKREM, BJARNE, Sadelmakerforretning, Svolvær. Tlf. 374.

Firmaet ble startet av firma Berg & Co i 1911 og overtatt i 1923 av nåværende innehaver, Bjarne Ekrem. Virksomheten omfatter sadelmakerforretning og utfører vesentlig møbelarbeide. Kundekrets er Svolvær og omliggende distrikter. Bjarne Ekrem har tatt læretiden i Svolvær og arbeidet som svenn i Bergen og Trondheim.

 

ENDRESEN & SØNN, Entreprenørforretning, Svolvær. Tlf. 256 - 372.

Firmaet ble startet i 1902 av byggmester Johan Endresen, som fremdeles leder firmaet sammen med sin sønn, Endre Endresen. Bedriften omfatter alt i bygnings- og entreprenørfaget. Før krigsutbruddet beskjeftiget Johan Endresen innen bedriften opp til 50 mann. Byggmester Endresen har utført en rekke arbeider i de omliggende distrikter.

 

ENGE MEKANISKE VERKSTED, Svolvær.

Firmaet ble startet i 1946 av nåværende innehaver, Asbj. Enge. Virksomheten omfatter utføring av all slags mekaniske arbeider, vesentlig basert på fiskerflåten. Firmaet er utstyrt med moderne maskiner. Firmaet beskjeftiger 3 personer. Asbj. Enge har ca. 35 års erfaring i bransjen.

 

FAGERENG, AAKE, Fiskeforretning, Svolvær.

 

FILMTEATRET, Svolvær.

Bestyrer Kåre Tolo. Filmteatret eies av Svolvær kommune og flyttet inn i nye og tidsmessige lokaler i byens rådhus i 1939. Lokalet har 350 sitteplasser, og det spilles 2 forestillinger pr. dag alle ukedager - under Lofotfisket 3 forestillinger pr. dag.

 

FISKERNES BANK, A/S, R. J. Lies gård, Svolvær. Tlf. 560. Telegr.adr. «Fiskerbank».

Banken i Svolvær ble startet 2. januar 1950, og omfatter all slags bankvirksomhet særlig med henblikk på fiskerinæringen.

Bankens sjef er Torberg Lockert Robertsen, kasserer Reidar Hind, styrets formann er kontorsjef Konrad Gjertsen.

 

FREDHEIM HOSPITS, Svolvær.

Virksomheten ble startet i 1912 av forhenværende innehaver, fru Petra Lie. Bedriften ble i 1951 overtatt av datteren, fru Haldis Flood-Dahl som er nåværende innehaver. Bedriften omfatter utleie av værelser for reisende. Det disponeres over 9 værelser og 16 senger. Hospitset ligger ved hovedgate i forretningsstrøket, 3 min. fra dampskipskaien.

 

FREDRIKSEN, O., Metallstøperi, Svolvær. T1f. 537.

Firmaet ble startet i 1947 av nåværende innehaver, O. Fredriksen. Virksomheten omfatter støping i bronse og lettmetall. Spesialitet er propellvinger. Kundekrets er Svolvær og Nord-Norge forøvrig. Firmaet drives i egen nyoppført eiendom og beskjeftiger 3 personer. O. Fredriksen har drevet i bransjen i over 30 år.

 

FØLSTAD, BJARNE, Fiskeforretning, Svolvær. T1f. 61.

Firmaet ble startet i 1920 av Peder Larsen og Bjarne Følstad. Etter Peder Larsens død overtok Bjarne Følstad firmaet og forandret navn til Bjarne Følstad. Virksomheten omfatter oppkjøp av alle sorter fiskeprodukter med egen motorbåt. Utenom fiskesesongen drives fraktfart.

 

GLADS, CARL, SØNNER, Tørnholmen, Svolvær. Tlf. 309. Tlgr.adr. «Glad, Tørnholmen».

Fiskeforretningen ble startet i 1917 under navn Brødrene Glad. Innehavere var da som nå Bjarne og Kristen Glad.

I 1924 overtok de sin fars butikkforretning samt post og dampskipsekspedisjon i Blokken. Navnet Carl Glads Sønner ble da antatt. Ved siden av ovennevnte forretning ble det fortsatt med fiskeforretningen i Lofoten og delvis i Finnmark. Forretningen i Blokken bestyrtes av Bjarne Glad og fiskeforretningen av Kristen Glad.

Sommeren 1940 kjøpte firmaet fiskebruket Tørnholmen i Svolvær, hvor det drives tran- og fiskeforretning. Forretningen beskjeftiger 15 - 16 mann. Damperiets kapasitet er opptil 60 - 70 tønner medisintran i døgnet. Av fisk produseres 3 - 400.000 kg pr. sesong. Fisken foredles til klippfisk, filet og stokkfisk. En del går til eksport fersk. Foruten fisk drives også med rogn, saltet i tønner, sukkersaltet til hermetikk og iset.

Husene har en grunnflate på 250 m2 med to og tre etasjer. Innkjøpet pr. dag kan være hos 7 - 25 store og små fiskebåter. Fiskekjøpet pr. dag kan gå opp i 30000 kg og mer. Bruket har sin egen føringsbåt som bringer råstoff fra andre vær, samt tilfører bruket salt, kull og is etc. Bruket har to svingbare elektriske heiser og en elektrisk talje som går på egen transportskinne. En elektrisk vannpumpe for spylevann, ca. 400 m2 kaiflate og egen kjørebro i forbindelse med byen.

 

GJERTSEN, B., Kolonialforretning, Svolvær.

 

HAAVIK, J., Blikkenslagerforretning, Svolvær. Tlf. 408. T1gr.adr. «Haavik».

J. Haaviks far, H. Chr. Haavik, begynte som blikkenslagermester i Bodø i 1873. I 1882 flyttet han til Svolvær, hvor han drev forretningen til sin død i 1925. Nåværende innehaver J. Haavik overtok da forretningen.

 

HANSEN, ALFR., Agent i livsforsikring, Svolvær. Virksomheten omfatter agentur for livsforsikringsselskap.

 

HAUGLUNDS KIOSK, Svolvær. Tlf. 41 a.

Firmaet ble startet 1. september 1937 av nåværende innehaver, Jan Hauglund. Virksomheten omfatter alt i tobakk, sjokolade, frukt, ukeblader, skriveartikler, samt brødutsalg. Forretningen er fra 1. september 1952 flyttet til eget nytt lokale, vis a vis Sjømannsheimen og fortsetter uforandret i samme bransje.

 

HEGDAHL, THOM, Elektrisk motorverksted, Svolvær.

Vikleverkstedet ble startet 15. juni 1949 av nåværende innehaver Thom Hegdahl. Verkstedet vikler for de fleste større bedrifter i Nord-Norge.

 

HENRIKSEN & CO., Trandamperi, Svolvær. Tlf. 339.

Firmaet ble startet i 1930 av nåværende innehaver, Johs. Henriksen. Firmaet produserer fineste sort medisintran av prima torskelever. Industriell tran.

 

HOLAND, ODD Elektrisk verksted, Svolvær. Tlf. 242.

Verkstedet ble startet i januar 1949, som spesialverksted for reparasjon og montering av elektrisk utstyr til fiskerflåten. Virksomheten omfatter også vikling av elektriske motorer og generatorer. Båtlysanlegg, batterier, reservedeler og annet utstyr leveres fra lager. Større anlegg, diesel- og bensinaggregater leveres på bestilling.

 

HOLAND & HOLAND, Fiskforretning, Svolvær. Tlf. 581 - 307. Tlgr.adr. «Holand».

Virksomheten omfatter eksport av ferskfisk samt produksjon av rundfisk og saltfisk.

 

HORN, M., Manufakturforretning, Svolvær.

Virksomheten omfatter salg av manufaktur, herrekonfeksjon, skotøy, sengeutstyr og reiseeffekter.

 

HOVDAN, EGIL P., Sild- og fiskeforretning, Svolvær.

 

HÆGDAHLS KIOSK, Svolvær.

 

Innehaver er fru Inger Frantzen. Kiosken omfatter salg av kolonialvarer, aviser, skrivesaker.

 

HØIERS, A/S, MEK. VERKSTED, Svolvær. Tlf. 139. Tlgr.adr. «Motorhøier».

Firmaet utfører alle slags motor- og maskinreparasjoner, metallstøpning, smedarbeide, elektrisk sveisning, autogensveisning og skjæring. Lager av notringer.

 

INNBO, A/S, Svolvær. Tlf. 356. Tlgr.adr. «Innbo».

Firmaet ble startet i 1914 som aksjeselskap. Disponent er Endre Endresen. Bedriften omfatter salg av alle slags møbler.

 

JACOBSEN, AXEL, A/S, Svolvær. Tlf. 525 - 407. Tlgr.adr. «Ajax».

Firmaet er en direkte overtagelse av firma kjemiingeniør Per Fugleseth, som ble startet i 1938. Firmaet omfatter vanlig agentur- og kommisjonshandel samtidig som det påtar seg konsultative oppdrag for vanlige damperier og fiskeribedrifter. Har utført flere konsulentarbeider for bedrifter i Nord-Norge.

Agenturavdelingen leverer maskiner og utstyr for fiskeribedrifter av enhver art, mek. verksteder og snekkerifabrikker. Ennvidere leveres SKF kulelager og transmisjoner m. v. Isolasjonsmateriell, ildfaste materialer, transportmateriell, emballasje i papp og blikk. Elektriske motorer og utstyr.

Kommisjonslager av snekkerimaskiner, elektriske motorer, snekkerveksler, transportkjeder m.v.

 

JACOBSEN, T., Mineralvannfabrikk, Svolvær. Tlf. 158. Postboks 15.

Firmaet ble startet i 1920. Etter T. Jacobsens død ble firmaet av hans hustru og bestyrt av Alb. O. Jacobsen. Fru Jacobsen døde i 1951, og firmaet eies og ledes nå av disponent Alb. O. Jacobsen. Det fremstilles mineralvann. Firmaet er også i besiddelse av en møbelavdeling og agenturforretning. Varene går til Svolvær, Kabelvåg, Lofoten og Vesterålen. Forretningens samlede grunnflate er på ca. 160 kvm. Fabrikkens kapasitet er ca. 1400 flasker pr. time. Fabrikkanlegget er nylig modernisert og utvidet med nyanskaffede helautomatiske maskiner. Arbeidsstokken er i sesongen 5 - 6 mann.

 

JAKOBSEN, H., Gullsmedforretning, Svolvær. Tlf. 146.

Firmaet ble etablert i 1919.

 

JAKOBSEN, THORVALD, Murmester- og entreprenørforretning, Svolvær. Tlf. 150.

Firmaet ble startet i 1922 av Thorvald Jakobsen, som fremdeles er innehaver. Virksomheten omfatter alt i bygningsarbeide og reparasjoner. Der beskjeftiges fra 5 til 20 arbeidere.

 

JENSENS BAKERI, Svolvær.Tlf. 107, priv. 435.

Innehaver er bakermester Edv. Jensen.

 

JERN & BYGG, A/S, Jern, byggevarer, verktøy, rør & sanitærutstyr, trelast, sagbruk, malervarer, fiskeri- og skipsutstyr, kjøkkenutstyr, Svolvær. Tlf. 536 - 556, disp. Th. Marthinussen priv. 483, kontorsjef M. Hansen 367. Tlgr.adr. «Bygg». Postboks 90.

Firmaet ble startet 1. januar 1948 med Th. Marthinussen som disponent. Styrets formann er Lars Skulbru.

Aksjekapitalen er kr. 50.000,-.

Firmaet har sine forretningslokaler med lager og egen kai beliggende midt i havnas beste strøk, og omsetter trelast, jern- og byggevarer, rør- og sanitærutstyr, malervarer, støpegods, skips- og fiskeriutstyr, maskinrekvisita, samt kjøkkenutstyr. Salg skjer over hele Nord-Norge - spesielt av alle slags bygningsartikler - jern, jernplater og metaller. Firmaet driver også engrossalg av tak- og forhudningspapp samt malervarer.

 

JOHANNESSEN, A., Dampskipsekspedisjon, Svolvær. Tlf. 12, 19. Tlgr.adr. «Wedes».

Innehaver er A. Johannessen. Virksomheten omfatter dampskipsekspedisjon, ekspedisjon for Vesteraalens Dampskibsselskab, Det Nordlandske Dampskibsselskap, Narvik Dampskibsselskap, Scandinavian Airlines System (SAS), Holland West-afrikalinjen, Amsterdam. Dessuten spedisjon og tollklarering. Meglere, Svolvær. Tlf. 310 - 320 - 206. Tlgr.adr. «Megler». Bankforbindelser: Samtlige banker i Svolvær.

Firmaet er en direkte fortsettelse av firma Brunvold & Johansen A/S, stiftet 1941, og dette firma igjen en fortsettelse av firmaene Joh. Ing. Johansen 1933 og E. Brunvold 1930.

Hovedbransjer er skipsmeglere, sild- og fiskemeglere. Agentur, engros, assuranse. Firmaet repr. en rekke av landets fremste firmaer.

Firmaet har gått raskt fremover, og er i dag et av de ledende firmaer i sin bransje i Nord-Norge. Det er medlem av Norsk Skibsmæglerforbund, Norsk Kystskipsmeglerforening, Sild- og Fiskemeklernes Landsforening, Nord-Norges Fetsildmegleres Forening.Megler Joh. Ing. Johansen er enestyrer og disponent. Firmaet har 5 faste funksjonærer og i vintertiden flere vrakere og leilighetsfolk. Firmaet disponerer M/J «Victoria IV» 100 dw. og Sparta II, 70 dw.

Johansen er fortiden styremedlem i Sild- og Fiskemeklernes Landsforening.

 

JOHANSEN, R., & CO., Svolvær.

Salg av tobakk, aviser m. m.

 

JOHANSEN, T., Kolonial- og fiskeredskapsforretning, Svolvær. Telefon 166.

Firmaet ble startet i 1922 av E. Johansen. Firmaet ble etter hans død overtatt av hans sønn, T. Johansen. Virksomheten omfatter alt i kolonial, karosseri og fiskeredskaper.

 

JULLUM, D., Damekonfeksjonsforretning, Svolvær. Tlf. 128. Tlgr.adr. «Jullum».

Firmaet ble etablert i 1926 av den nåværende innehaver, fru Didi Jullum. Forretningen har godt utvalg i ferdige kåper, drakter, kjoler, bluser, undertøy og Germa korsettartikler.

 

JØRGENSON, CHARLES, Skips- & varemekler, aut. sild- og fiske-eksportør, Svolvær. Kontor: Vestfjordgt. 310. Tlf. 292 a og b. Tlgr. «Fraktjørgen». Postboks 8.

Firmaet ble etablert i 1927. Innehaver er Charles Jørgensøn. Virksomheten omfatter skips- og varemekleri, befraktning, spedisjon, assuranse, og som spesialitet: kjøp av båter og skip. Dessuten drives med omsetning av alle sorter fisk, sild og fiskeprodukter, spesialitet: iset og frosset, samt stokkfisk, tran og rogn. Firmaet driver også med utleie av fiskebruk.

 

JØSOK, E., Jernvareforretning, Svolvær. Tlf. 140.

 

KAARBØ, O. J. Dampskipsekspedisjon, Svolvær. Tlf. 3 Sjefen pers. 450. Tlgr.adr. «Kaarbø».

Firmaet ble startet i 1875. Virksomheten omfatter ekspedisjon for Det Bergenske Damp­skibs­selskab, Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Det Stavangerske Dampskibsselskab, Ofotens Dampskibsselskab, Saltens Dampskibsselskabs lokalskip, Det Helgelandske Dampskibsselskab.

Firmaet er agent for Den Norske Middelhavslinje, samt driver med spedisjon, brann- og sjøforsikring.

 

KAFFISTOVA OG BONDEHEIMEN, A/S, Svolvær,

A/S Kaffistova og Bondeheimen tok til i 1911 i leigde rom, men fekk alt året etter eige hus. I matsalen får faste gjester middag, og i kafelokalet driv ein med vanleg kafedrift. I Bonde­heimen fins rom for utleige. Kaffistova og Bondeheimen vart vølte og oppattnya i 1. halvåret av 1953.

 

KANSTADS FOTOCENTRAL, Fotoatelier, amatøravdeling og rammeforretning, Svolvær. Tlf. 215, 342.

Firmaet ble etablert i 1936. Virksomheten omfatter fotografisk atelier, amatøravdeling og rammeforretning.

 

KARLSEN, K., Skredderverksted, Svolvær.

Firmaet ble startet i 1916 av nåværende innehaver, K. Karlsen. Forretningen omfatter dame- og herreskredderi. Det beskjeftiges 6 personer. Det has til stadighet en utlært svenn, og det utdannes læregutter.

 

KNAUSEN GARTNERI, Svolvær. Innehaver er K. Carlsen. Virksomheten omfatter gartneri, blomster og frøhandel.

 

KRAMER, BJARNE, Malerforretning, Svolvær. Tlf. 353.

 

KRANE, MAGNUS, Bil- og sykkelverksted, Svolvær. Tlf. 414.

Innehaver er Magnus Krane. Virksomheten omfatter bil-, motor- og sykkelreparasjoner, sykkelverksted, motorsykler, autogen og elektrisk sveising samt sylinderboring.

 

KRYSTAD, NORM., A/S, Sportsforretning, Svolvær. Tlf. 148. Tlgr.adr. «Sport».

Firmaet ble startet i 1915. Virksomheten omfatter spesialforretning i sportsartikler, sykler, fotoartikler, frukt, tobakk, sjokolade og aviser.

 

KYLLINGMARK, H., A /S, Agentur- og kommisjonsforretning, Svolvær. Tlf. ktr. 111, disp. priv. 222. Tlgr.adr. «Kyllingmark».

Firmaet har en aksjekapital på kr. 10.000,-. Disponent er Haakon Kyllingmark. Virksomheten omfatter engros- og kommisjonsforretning. Firmaets engrosavdeling omfatter finere kolonial, saft og syltetøy, flatbrød og kjeks, teknisk kjemiske artikler samt kosmetikk.

 

KVALFANGST A/S, Svolvær.Tlf. - Tlgr.adr. «Fangst».

Disponent er R. Dahl. Selskapet driver hvalfangst og fiskeforretning. Det ble startet i 1940 og aksjekapitalen er kr. 20.000,-.

 

KVALITETSKONSERV, Collett Andreassen & Co., Svolvær. Tlf. kontor 212, 539, fabrikk 510, fabr.best. priv. 510 b. Tlgr.adr. «Konserv».

Firmaet ble startet i 1949. Virksomheten omfatter hermetikk, nedlegging av kjøtt og hval samt fiskeprodukter, ennvidere pølsefabrikk, salteri og moderne røkeri.

 

LARSEN, GUNNAR, & SØN, Drogeri og farvehandel, engros og detalj, Svolvær. Tlf. 124. Tlgr.adr. «Gunnarsøn».

Firmaet ble startet i 1919 av malermestrene Gunnar Larsen og sønnen Harald Larsen. Nåværende innehavere er enkene Pauline Larsen og Astri Larsen. Bestyrer er Knut H. Larsen. Firmaet omsetter engros og detalj alle slags varer henhørende under drogeri- og fargehandel.

 

LEROSFABRIKKEN, Kraftfôrfabrikk, isanlegg, sild- og fiskeforretning, Svolvær. Tlf. 261. Tlgr.adr. «Lerosfabrikken».

Fabrikken ble bygget i 1857 av Det Norske Fiskeguanoselskap A/S. Bestyrer var Tengren. Nåværende innehaver er Laurits Høiskar, Nusfjord. Fabrikken produserer fiskemel. Bedriften omfatter også tilvirking av saltfisk, rundfisk og har også isanlegg for levering av is under Lofotfisket. Fabrikken med tilliggende lagerbygninger har en grunnflate på 1908 m2. Fabrikkens kapasitet er 300 sekker a 50 kg pr. døgn, og har en arbeidsstyrke på 12 mann.

 

LOFOTEN, HOTEL, Svolvær, Tlf. 18.

Hotellet ligger ved brygge og er utgangssted for Lofotfisket. Rom med varmt og kalt vann. Hotellet har sentralvarme. Øl- og vinrett. 35 rom og 45 senger. Det holdes åpent hele året. Det er anledning til vintersport. Innehaver er H. Valeur.

 

LOFOTEN KONFEKSJON A/S, Svolvær. Tlf. 286, 332. Telegr.adr. «Lofotkonfeksjon».

Firmaet ble startet i 1941. Aksjekapitalen er kr. 30,000.00. Disponent er H. Kilvær. Virksomheten omfatter finere dame- og herrekonfeksjon samt pelsvarer. Alt i dame- herre-, pike- og gutteklær.

 

LOFOTPOSTEN, A/S, Avis, Svolvær.

Aksjekapitalen er kr. 100,000.00. Avisen utkommer 6 ganger ukentlig. Det er Nord-Norges største og mest utbredte blad. Annonseorgan for Nordland, Troms og Finnmark fylker.

 

LOFOTENS TRAN- OG FISKE-KOMPANI, A/S, Svolvær. Tlf. kontoret 147, privat 43. Telegramadr. «Kjeldahl».

A/S Lofotens Tran- og Fiskekompani ble grunnlagt i 1925. Firmaet er et familieselskap med Johan Kjeldahl som disponent og formann i styret. Virksomheten omfatter produksjon og foredling av alle sorter tran, og er det første firma i Nord-Norge som tok initiativet til å gjøre varene eksportferdige på stedet. Anlegget har trandamperi i egen bygning med en kapasitet på omkring 3000 tønner i sesongen. Bedriften har også raffineringsanlegg for filtrering av alle sorter veterinær- og industrielle transorter. Kapasiteten er for sistnevnte ca. 4000 fat. Firmaet driver direkte eksport av sine varer, dog foreløpig av veterinær- og industritran. Ellers holder bedriften hovedlager for Caltex smøreolje­produkter.

 

LOFOTEN TURISTFORENING, Svolvær.

Sekretær er journalist Leif Kiønig.

 

LORENTZEN, HANS, En gros - Agentur - Kommisjon - Megling - Befraktning - Assuranse - Sild- og fiskforretning, Svolvær. Tlf. kontoret og privat 20. Kontoret 361. Tlgr.adr. «Lorentz».

Firmaet ble etablert i 1910 og registrert den 27. juni samme år. Forretningen begynte i egne lokaler, innkjøpt for dette øyemed.

Firmaet begynte som agentur- og kommisjonsforretning, men har gjennom årene mere gått over til engrosomsetning, samt skipsmegling og assuranse.

Firmaets virksomhet omfatter også nå produksjon av sild og fisk. Hans Lorentzen er eneinnehaver av firmaet, men har god støtte av sine 2 sønner som er tilknyttet forretningen.

 

LORENTZEN, LUDVIG, Fiskeforretning, Svolvær. Tlf. 79. Virksomheten omfatter omsetning av alle sorter fersk fisk, saltet og røket fisk.

 

LØBAK & SØN, Innehaver: O. Krogh Pettersen Engrosforretning - Import av sydfrukter, Svolvær. Tlf. kontoret 169 - 486, privat 532. Tlgr.adr. «Løbak». Postgiro 9305. Bankforb.: Fiskernes Bank.

Oskar Krogh Pettersen overtok firmaet fra 1. januar 1953 og er eneinnehaver. O.K. Pettersen har vært knyttet til firmaet i en årrekke, og siden S. Løbaks død i 1951 har han bestyrt forretningen. Siste års omsetning (1952) var nær innpå 1,5 mill. kr., en økning fra året før på kr. 300,000.00.

 

MEYER, KJARTAN, Elektrisk forretning, Svolvær. Tlf. 105.

Firmaet ble startet i 1932. Virksomheten omfatter elektrisk forretning og agentur.

 

MIKKELSEN, K., Trevarefabrikk, Svolvær.

 

MOENS CYKKEL- & BILVERKSTED, Svolvær. Tlf. 397.

Virksomheten omfatter sykkel- og bilverksted, bilrekvisita. Innehaver er Mads Moen.

 

MONTY RESTAURANT, Svolvær.

Firmaet ble startet av nåværende innehaver, Erling Aakre. Virksomheten omfatter restaurant med øl- og vinrett.

 

MYRSTAD, ARNE, Assortert forretning, Svolvær. Tlf. 52. Telegr.adr. «Myrstad».

Firmaet omsetter fisk og tran. Det har eget fiskebruk.

 

MØRCH, W. Kolonial- og stentøy forretning, Svolvær. Tlf. 157 - 275.

Forretningen ble startet i 1931 av W. Mørch, som fremdeles er innehaver. Virksomheten omfatter alt i kolonial, glass, stentøy, kjøkkenutstyr m. m. Forretningen har sentral beliggenhet i Svolvær like ved torvet. W. Mørch har virket 50 år i handelsbransjen. Han har vært ansatt i et av Nord-Norges største firmaer i 20 år.

 

NESS, A., Bakeri, Svolvær. Tlf. 235 a, priv. 235 b.

Virksomheten omfatter bakeri, konditori og kafe.

 

NESS, ARNE, Lastebiltrafikk, Svolvær. Tlf. 47.

Innehaver er Arne Ness. Firmaet disponerer flere lastebiler og transportabelt kranmateriell for lasting samt eget reparasjonsverksted.

 

NILSEN, ALFRED K., Salmakerverksted, Svolvær.

 

NITTER, PER, Agentur- og kommisjonsforretning, Svolvær.

Firmaet ble startet i 1932. Virksomheten omfatter agentur-, engros- og kommisjonsforretning.

 

NORDEN HOSPITS, Svolvær. Tlf. 116.

Virksomheten omfatter kafe og losjiforretning. Innehaver er Konstanse Øien.

 

NORDFISK, A/S (Kuba), Fabrikk for tilvirking av sildemel, sildolje, fiskemel og tran, Svolvær. Tlf.: 77, 503 og 552. Tlgr.adr. «Nordfisk».

Firmaet ble startet i 1940 og er et datterselskap av Norges Råfisklag som i 1940 kjøpte fabrikkanlegget tilhørende A/S Nordlands Olje- og Kraftfoderfabrik, Svolvær, Nord-Norges første sildoljefabrikk. Det nåværende anlegg er bygget i 1917 og senere. Bedriften har siden 1940 gjennomgått en betydelig utvidelse og modernisering, og er i dag en av Nord-Norges største og mest moderne sildolje- og fiskemelfabrikker med blant annet landets største anlegg for produksjon av medisintran (trandamperi). Firmaet driver foruten forannevnte virksomhet også tilvirking av fisk og fiskeprodukter. Anlegget har en utmerket beliggenhet i Svolvær havn, Lofotens hovedstad, med moderne kaier og losse­arrangementer. Til bedriften hører en stor nothjell for tørking av nøter.

Firmaet er medlem av De Norske Sildolje- og Sildemelfabrikkers Landsforening.

Disponent er siviling Per Fugleseth, Svolvær.

Formann i styret er kontorsjef Konr. Gjertsen.

 

NORDLANDS SALTLAGER A/S, Svolvær. Tlf. 86 og 265. Tlgr.adr. Saltlager».

Firmaet ble startet i 1917. Disponent er konsul Gunnar Berg. Aksjekapital og fond kr. 230,000.00.

Firmaet har 2 elektriske kraner. Lagerets kapasitet er 15.000 tons.

 

NORGES RÅFISKLAG, Svolvær. Tlf. 280, 400, 479. Tlgr.adr. «Råfisk».

Firmaets hovedkontor er i Tromsø. Det har avdelingskontorer i Vardø, Svolvær, Trondheim og Kristiansund N. Telegramadresse alle steder: «Råfisk».

Siste års omsetning: 308 millioner kilo fisk.

Datterfirma: S/L Fiskernes Ferskfiskomsetning, Trondheim, Oslo, Bergen og Narvik. Omsetter all slags ferskfisk - S/L Fiskernes Samvirkesalg, Tromsø. Omsetter tørrfisk, salt fisk, tran og rogn. - A/S Nordfisk, Svolvær. Produsenter av tran, sildolje, sildemel, fiskemel, levermel etc. Landets største og mest moderne trananlegg. - S/L Fiskagn, Ørnes. Moderne fryse- og kjøleanlegg samt hermetikkfabrikk.

Styremedlemmer: Stortingsmann Jens Steffensen, formann, Jens Sundet, Lysøysundet, nestformann, Torleif Utne, Kiberg, Peder Johansen, Akkarfjord, Bernh. Vidjeland, Oksfjordhamn, Kristoffer Andreassen, Arstein, Ole Skjelstad, Leines, Albert Johansen, Vikasjøen, Oskar Kvaløsæter, Sørflatanger, Jakob Rokstad, Nordsmøla, Andreas Røyseth, Hareid.

Salgsstyret: Dir. Johs. Overå, Tromsø, formann, Aldrik Seppelæ, Vadsø, Finnmark, nestformann, Eivind Kristiansen, Anstad, Troms, Astrup Johansen, Framnes, Nordland, Sigurd Arnø, Indre Nærøy, Trøndelag, Anders Algarheim, Nerdvikja, Nordmøre.

 

NORSK DREVSPINNERI, Svolvær.

Innehaver er K. Hansen. Virksomheten omfatter repslager- og drevfabrikk.

 

NORSKE SHELL SVOLVÆR, A/S, postadr. Shell, Svolvær. Tlf. 31, 67, 192. Tlgr.adr. «Shelloil».

Firmaet har tankstasjoner og bensinstasjoner en rekke steder i distriktene. Virksomheten omfatter omsetning av alle sorter mineraloljer. Adm. direktør W. Schmidt.

 

OLSEN, INGV., Byggmesterforretning, Svolvær. Tlf. 195.

Virksomheten   omfatter byggmesterforretning, materialer og jern.

 

OLSEN, KONRAD, Fiskeforretning, Svolvær. Tlf. 182.

Virksomheten omfatter fiskepakking og fiskekjøp.

 

OLSEN, SIGV., Blikkenslagerverksted, Svolvær. Tlf. 470.

Firmaet ble startet i 1936 av nåværende innehaver, Sigv. Olsen. Bedriften omfatter alt i blikkenslagerfaget, som oljetanker, takbygningsarbeid m. m. Sigv. Olsen utfører meget arbeid til distriktene, samt fiskebedriftens båter.

 

PETERSEN, TRYGVE Transport med lastebiler og hester, Svolvær. Tlf. 110.

Bedriften ble startet i 1921 av innehaveren. For tiden har bedriften 3 lastebiler og 2 hester. Firmaet er tildelt 2 bevillinger for lastebilkjøring, og ellers leveres fra egen eiendom stein, grus og myrjord. Fra november til mai Severes is fra eget istak.

 

ROBERTSEN, REIDAR, & CO., Agentur- og kommisjonsforretning, Svolvær. Tlf. 1.25 - 244. T1gr.adr. Robertsen.

Firmaet ble startet i 1921 av Reidar Robertsen under sammes navn. Sønnen Eigil Robertsen, som har drevet firmaet alene etter farens død i 1935, ble opptatt i firmaet samme år, hvoretter firmanavnet ble forandret til det nåværende. Firmaet har siden starten representert flere ledende fabrikker og bedrifter i bl. a. Oslo, Bergen og Trondheim, i kolonial og frukt, sjokolade og drops, tobakk samt fiskeredskapsbransjen m. m.

 

RIGSTAD, TH., Rutebilstasjon, Svolvær.

 

RØDSAND, P. J., Bok- og papirhandel, Svolvær. Tlf. sentralbord 85 og 475.

Firmaet ble startet i 1915. Virksomheten omfatter bok-, papir- og musikkhandel, kontorrekvisita, kortevarer, trykkeri, bokbinderi og glassmagasin.

 

RØNSTAD, V., Fiskemat- og delikatesseforretning, Svolvær. Tlf. 294.

Forretningen ble startet i 1940 av nåværende innehaver, V. Rønstad. Virksomheten omfatter tilberedning av alle sorter fiskemat og ellers alt i finere delikatesse, med utsalg i byens sentrum. V. Rønstad har i krigsårene tilvirket og sendt en hel del ferdig fiskemat til Oslo, Stavanger og Bergen. Bedriften beskjeftiger 6 personer.

 

RØST, O., Skipshandel, Svolvær. Tlf. 252.

Virksomheten omfatter skipshandel, fiskeredskaper, kull, ved, oljer samt innkjøp av fisk.

 

 SALTDEPOTET, A/S, SALTIMPORT, Haugesund. Telef. 2129 - 2209. Telegramadr. «Marinesalt».

Firmaet disponerer over to store moderne saltdepoter, hver med en kapasitet på 10.000 tonn. Det ene ligger i Svolvær, det andre i Karmsundet ved Haugesund.

I de senere år før krigen hadde firmaet arbeidet opp en meget stor forretning i saltbransjen. Inn- og uttak av salt skjer ad mekanisk vei ved leveringssilo på ytre og indre kai, og ekspedisjonen er derfor meget hurtig og grei.

Ved depotet er der montert et moderne anlegg for framstilling av fint salt (husholdningssalt o.l.), det eneste i sitt slag i landet. Firmaet representerer dessuten saltverker for salg av direkte laster til Norge og Island.

 

SALVESEN, HANS, Murmesterforretning, Svolvær.

Firmaet ble startet i 1918 av Hans Salvesen, som siden da har drevet som mester. Virksomheten omfatter alt i mur- og pussarbeide, tildels betong. Firmaet har oppført en rekke murbygg i Svolvær. Likeledes muring av skorsteinspiper og oppsetting av ovner og bad samt brannmurer i trebygg. Firmaet arbeider også utenbys og har således hatt en rekke arbeider i Lødingen, Sørvåg og Narvik m. m. Hans Salvesen gikk inn i murerfaget i 18-års alderen, og har arbeidet hos sin far, som også var murmester, til han løste eget borgerskap i 1918.

 

SAMLAND, L. O., Overrettssakfører, M.N.S., Svolvær. Tlf. 492, priv. 553.

 

SAMVIRKELAGET, Svolvær.Laget ble startet i 1915. Bestyrer er Erling Noreng. Virksomheten omfatter kolonial-, steintøy- og kjøkkenutstyrsforretning.

 

SCHREUDER, E. H., Maskinagenturer, Svolvær. Tlf. 343.

Firmaet ble startet i 1940. Virksomheten omfatter maskinagentur samt reparasjoner av kontormaskiner, kassaregistre og symaskiner.

 

SEDOLFSEN, OLE, Frukt-, tobakk- og delikatesseforretning, Svolvær. Innehaver er Alma Nyborg.

 

SEIVAAG, GUSTAV, & SØNN, Eksportforretning, Svolvær. Telef. 193. Tlgr.adr. «Seivaag».

Firmaet ble startet i 1898 av Gustav Seivaag og ble i 1950 overtatt av Lars Seivaag. Bedriften disponerer en stor eiendom i Svolvær hvor det drives med sukring og salting av rogn, som er dens spesialitet.

I årene før krigen drev firmaet en stor hermetikkfabrikk i Bodø. Denne ble bombet og brent av de tyske fly den 28. mai 1940.

Den nye fabrikk er ikke gjenreist, men planene ligger ferdig.

Firmaet driver også med henging og salting av fisk samt salting av sild. Firmaet er medlem av Norges Saltrogneksportørers Landsforening, Bergen, og Fetsildtilvirkernes forening, Trondheim.

Gustav Seivaag døde 2. juni 1950, og firmaet drives nå av Lars Seivaag.

 

SIVERTSEN, GUDMUND, Smie, Svolvær. Tlf. 404.

 

SJØVOLD, OLAV, Urmakerforretning, Svolvær. Tlf. 109. Virksomheten omfatter urmaker og optisk forretning samt salg av grammofoner, plater, radio og fotografiske artikler.

 

SKARVIK, SØREN E., & CO., Slip & Mek. Verksted, Svolvær. Repr. for Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset. Agentur og servisestasjon for Bogen Verft A/S. Tlf. 117. Tlgr.adr. «Skarvik».

Bedriften ble startet av S. Skarvik i 1934, og ble utvidet i 1948. Fra 1949 gikk bedriften over fra enkeltmannsfirma til ansvarlig selskap med Einar Steffensen og Gunnar Løken som tiltredende kompanjonger.

Virksomheten omfatter ombygninger og reparasjoner av motorer samt produksjon av reservedeler. Golvflaten er 950 kvm. Patentslipp for inntil 90 fots kjøllengde. Bedriften beskjeftiger nå 20 mann og 2 funksjonærer.

 

SKJERPEN, AGDA, Damefrisørsalong, Svolvær.

 

STRØM & SØNN, CARL, Ur- og optisk forretning, Svolvær. Tlf. 104, postgiro 948 16.

Forretningen ble startet i 1916 av urmakermester Carl Strøm. I 1950 ble hans sønn, urmakermester Gunnar Strøm, opptatt som medinnehaver. Virksomheten omfatter ur, brilleoptikk, kikkerter, barometer og termometer. Førsteklasses reparasjonsverksted og moderne brillesliperi, har skaffet firmaet stor kundekrets rundt i distriktet. Medlem av Norges Urmakerforbund, Norges Håndverkerforbund og Urmakernes Optikerforbund.

 

STØRKERSEN, J., SLIP & MEK. VERKSTED, Svolvær. Tlf. 44.

Firmaet leverer keisinger, oljetanker og lukekarmer. Motor- og maskinreparasjon av enhver art utføres. Agentur og lager for Union- og Sabb-motoren.

 

STØRKERSEN, TORE, Fiskeforretning, Svolvær.

Virksomheten omfatter fiskekjøp.

 

STØRMER, G., A/S, Agentur-, engros og assuranseforretning, Svolvær. Tlf. 13. Tlgr.adr. «Størmer».

Firmaet ble startet i 1924 med Georg Størmer som disponent. Nåværende disponent er Thor Størmer.

Firmaet representerer og holder lager for: A/S Helly J. Hansen, Moss - J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik, Oslo - A/S Margarincentralen, Oslo - A/S Freia Chocolade Fabrik, Oslo - Lade Fabriker A/S, Trondheim - A/S Matthiessens Bananmodneri, Trondheim - Finne & Kvenild A/S, Trondheim - I. C. Piene & Søn A/S, Trondheim (uten lager) - Viig & Vraalsen & A. P. Foss, Oslo.

Firmaet driver med egen import av sydfrukter.

Kommisjonær for Det Norske Pengelotteri, Oslo og representant for Forsikringsselskapet Norge A/S, Drammen.

 

SVENDSEN, O., Malerverksted, Svolvær.

 

SVOLVÆR APOTEK (Chr. Hagen), Svolvær. Tlf. 29.

Apoteket ble i noen år drevet som et medisinutsalg under Kabelvåg apotek. I 1912 ble apoteket selvstendig, og som første innehaver ble utnevnt cand. pharm. P. Alfsen. I 1926 ble han forflyttet til Elgeseter apotek i Trondheim, og cand. pharm. Chr. Hagen ble ny innehaver 5. januar 1927, og er det fremdeles.

 

SVOLVÆR BLOMSTERHANDEL, Svolvær. Tlf. 308 a.

Forretningen ble startet 15. oktober 1946. Innehaver er Wilhelm Johansen. Virksomheten omfatter blomsterhandel, kransebinderi og frøsalg. Forretningen er beliggende ved torvet to minutter fra dampskipskaien.

 

SVOLVÆR BYGGESELSKAP, A/S, Svolvær. Tlf. 11.

Firmaet ble startet i 1917. Disponent er Arne Berg. Aksjekapitalen er kr. 20,000.00.

 

SVOLVÆR BYKIOSK, A/S, Kioskforretning, Svolvær. Tlf. 232 a. Tlgr.adr. «Bykiosken».

Forretningen ble startet høsten 1913 av postekspeditør Reidar Gabrielsen. Den ble solgt 3 år etter til P. J. Rødsand, og ble overtatt 1. august 1925 av nåværende innehaver fru Ragna Lichtwank. Det er en alminnelig kioskforretning som omsetter aviser, bøker, ukeblad, papir, tobakk og sjokolade.

 

SVOLVÆR CANNING CO., A/S, Hermetikkfabrikk, Svolvær. Tlf. 403. Telegr.adr. «Canning».

Fabrikken ble startet i 1924. Den bestyres nå av herr Emanuel Santi. Produksjonen går ut på middagshermetikk av kjøtt og fisk. På grunn av den gunstige beliggenhet i fiskedistriktet, har fabrikken anledning til å produsere meget fin fiskehermetikk som fiskeboller og seikaker. Dess­uten legges ned torskerogn under Lofotfisket. Om sommeren foretas en ganske omfatten­de nedlegging av tunfisk i olivenolje både i store og små pakninger. Om høsten går fabrikken for full drift med nedlegging av kjøtthermetikk. Fabrikkens varemerke er godt kjent over hele Norge. Det eksporteres betydelige kvanta Tunfisk til Italia, samt torskerogn til England og Amerika.

Et av fabrikkens spesialprodukter er «White Wings Leverpostei». Denne artikkel eksporteres også til flere land i Europa.

Fabrikken baserer sitt salg på levering til grossister gjennom sine stedlige agenter rundt i Norge.

 

SVOLVÆR DAMPBAKERI, Svolvær. Tlf. forretn. 270, priv. 136.

Firmaet ble etablert i 1936. Innehaver er bakermester Odd Sandberg.

 

SVOLVÆR DAMPVASKERI, Svolvær. Tlf. 416.

Innehaver er Josefine Nilsen. Virksomheten omfatter vask av alle sorter klær.

 

SVOLVÆR ELEKTRICITETSVERK, A/S, Svolvær. Tlf. 66. Telegramadr. «Lysverket».

Bedriften ble startet i 1908. Bestyrer er sivilingeniør Kjeld Langfeldt. Virksomheten omfatter strømproduksjon. Bedriften beskjeft. 15 personer.

 

SVOLVÆR FISKEMATFORRETNING, Svolvær. Tlf. 341.

Firmaet ble startet i 1934 av fru Johanna Listau som innehadde forretningen til sin død i 1945. Forretningen ble siden fortsatt av hennes mann, Magnus Listau. Bedriften omfatter alt i ferdig fiskemat, og har en stor kundekrets. Varene leveres også meget til distriktene.

 

SVOLVÆR FOLKEBIBLIOTEK, Svolvær. Tlf. 648.

Biblioteket begynte sin virksomhet i begynnelsen av tyveårene. Det som gav støtet til starten var at Svolvær ved utskillelsen av Vågan fikk ca. 600 bind av den felles boksamling. I de første årene var de kommunale bidrag temmelig beskjedne, lokalene likeså. Det holdt til i et klasserom på folkeskolen. Senere ble det plassert i Formannskapskontorets forværelse. Da byen fikk ny folkeskole, fikk det et beskjedent rom der.

I slutten av 30-årene begynte det å vokse for alvor, og i dag er det det største folkebibliotek nordenfor Trondheim, Sentralbiblioteket i Tromsø unntatt. Det har i dag (januar 1953) 21000 bind. Lokalene er trange og uhensiktsmessige. Men nu har Svolvær kommune bestemt seg for å bygge et tidsmessig samfunnshus, og der skal da biblioteket få de nødvendige lokaler. Fra 2. desember 1952 er Svolvær Folkebibliotek blitt sentralbibliotek for Nordland fylke. En avdeling av Statens Vandreboksamlinger er lagt hit, likeså bibliotekinspeksjonen for den nordre halvdel av fylket.

 

SVOLVÆR INSTALLASJONSFORRETNING, Elektrisk forretning, Svolvær. Tlf. 561. Tlgr.adr. «Installasjon».

Firmaet ble startet i 1950 av Grønhaug og Haneseth. Virksomheten omfatter alt i elektrisk installasjon og salg av materiell og elektrisk utstyr. Reparasjonsverksted.

 

SVOLVÆR JERNSTØPERI, Svolvær. Tlf. 132 - 303. Tlgr.adr. «Jernstøperiet».

Firmaet ble startet i 1931 av brødr. Markussen. Leverer støpegods av enhver art i jern og metall, så som motorsylindere, topplokk, stempel, fjæremner, lager m.m. Størrelse ca. 140 kvm. Produksjon ca. 40 tonn pr. år. Antall arbeidere og funksjonærer 10.

 

SVOLVÆR JERNVAREFORRETNING, innehavere Thorstein Berg og Johan Berg, Svolvær. Tlf. 22, 21, lager 344. Tlgr.adr. «Jern».

Virksomheten omfatter salg av jern, stål, metaller, trelast, maskinrekivisita, byggeartikler, malervarer, sanitærutstyr samt sport-, kjøkken- og elektrisk utstyr.

Firmaet driver dessuten fiskeri- og skipshandel med bl.a. salg av proviant. Solar fra tank. Smøreoljer. Bankforbindelse er: Svolvær Sparebank.

 

SVOLVÆR KAFFISTOVE A/S. Se Kaffistova og Bondeheimen

 

A/S SVOLVÆR KAIANLÆG, A/S, Svolvær. Tlf. 3.

Disponent er konsul Harald Kaarbø. Virksomheten omfatter utleie av kai og vareskur.

 

SVOLVÆR KJØLEANLEGG, A/S, Svolvær. Tlf. 71 og 207. Telegr.adr. «Kjøleanlegget».

Svolvær Kjøleanlegg ble startet i 1936. Aksjekapitalen er kr. 84.550.00. Bestyrer er ingeniør Sig. Finholt.

Virksomheten omfatter frysing og lagring av sild, fisk, kjøtt, revefor. Firmaet har islager, kjøle-, fryse- arbeids- og pakkrom.

 

SVOLVÆR KRANSEBINDERI OG BLOMSTERUTSALG, Svolvær.

Firmaet ble startet i 1951. Innehaver er Hjørdis Helmersen.

 

SVOLVÆR MEKANISKE VERK STED A/S, Svolvær. Tlf. 359.

Firmaet ble opprinnelig grunnlagt av Andreas Tvedt i Kabelvåg i 1892. Flyttet til Svolvær i 1899 under navnet Svolvær Smede & Maskinværksted. Innehavere var brødrene Andreas, John Walnum og Julius Tvedt. I 1907 ble firmanavnet forandret til Svolvær Mekaniske Verksted A/S.

Nåværende leder er sivilingeniør John M. Tvedt, født 28. mars 1900 og sønn av Andreas Tvedt. Etter endt utdannelse og flere års praksis ved mekaniske verksteder og skipsbyggerier, bl.a. ved Fredrikstad Mek. Verksted A/S, A. M. Liaaen, Ålesund og som driftsingeniør ved Trondhjems Mek. Verksted A/S overtok han i 1941 ledelsen av Svolvær Mekaniske Verksted A/S etter sin far, Andreas Tvedt.

Verkstedet har to patentslipper for fartøyer opptil 140 og 80 fots kjøllengde. Maskiner og utstyr er i den senere tid modernisert og utbyttet i nytt, så verkstedet er istand til å utføre alle slags maskin- og skipsreparasjoner.

Fremstiller også stålkonstruksjoner og tanker av forskjellige størrelser og påtar seg arbeider for industri og anlegg.

Verkstedet er beliggende på egen tomt i byens indre havn, og omfatter ca. 7 mål. Det er gode havne- og dybdeforhold og verkstedet har gode kaier.

For tiden beskjeftiges ca. 40 mann i bedriften.

 

SVOLVÆR MODELSNEKKERI, Svolvær.

Firmaet ble startet i 1943 av nåværende innehaver, Erling Jacobsen, som har 13 års praksis i faget. Virksomheten omfatter verksted til forarbeidelse av alle slags modeller til motormaskiner etc.

 

SVOLVÆR PAPIR- OG MUSIKK-FORRETNING, Svolvær. Tlf. 190. Tlgr.adr. «Papirhandel».

Firmaet ble startet i 1927 av nåværende innehaver, Haldis Pettersen. Virksomheten omfatter papir- og musikkforretning.

 

SVOLVÆR RADIOFORRETNING, Svolvær. Tlf. forretn. og verksted 324, ktr. 496. Tlgr.adr. «Radioforretning».

Firmaet ble startet i 1940. Nåværende innehavere er Svend Eriksen og Olav B. Sørensen. Virksomheten omfatter radioforretning og radioverksted, radio, radiotelefoner, ekkolodd, peileapparater, båtlysanlegg, dieselelektriske anlegg, elektriske maskiner, apparater og materiell, belysningsutstyr.

 

SVOLVÆR SKOMAGASIN, REIDAR J. LIE A/S, Spesialforretning i skotøy, strømper, agentur, import, Svolvær. Tlf. 48. Telegr. «Skomagasinet». Postboks 2.

Forretningen ble startet i 1888 av A. J. Lie. Ved hans død i 1919 gikk forretningen over til hans eldste sønn, Reidar J. Lie, som fortsatte forretningen som agentur- og kommi­sjons­forretning til 1948 da Svolvær Skomagasin ble etablert og gikk da over til aksjeselskap med Reidar J. Lie som disponent. Bankforbindelse er Svolvær Sparebank.

 

SVOLVÆR SPAREBANK, Svolvær. Tlf. 89. Tlgr.adr. «Sparebanken».

Sparebanken ble startet i 1920. Administrerende direktør er Vidkun Ross, hovedbokholder Hans Hansen. Kasserer er Leif Haukeland. Forvaltningskapital er pr. 1/1 1953 8,437,416 kroner.

 

SØFTING, MAREN, Mote- og broderiforretning, Svolvær. Tlf. 230.

Firmaet ble startet i 1935. Innehaver er Maren Wika. Virksomheten omfatter moteforretning samt salg av garn, broderier og trikotasje.

 

SØRGAARD, O. B., Agentur- og kommisjonsforretning, Svolvær. Firmaet ble startet i 1924.

 

THINDBERG, CHR., Bygnings- og entreprenørforretning, Svolvær.

 

TOBIASSEN, KONRAD, Malermesterforretning, Svolvær. Tlf. 429.

 

UTNES, SYLVESTER, Smed- og reparasjonsverksted, Svolvær. Tlf. 168.

Firmaet ble startet av Utnes & Pettersen i 1917 og ble overtatt i 1939. Nåværende eier og bestyrer er Sylvester Utnes. Virksomheten omfatter reparasjonsarbeider av fiskefarkoster og annet smijernsarbeid og jernkonstruksjoner. Bedriften har 6 mann i arbeide.

 

VALEUR, CORDT H., OG BERGSJØ, ERIK, Overrettssakførere, Svolvær. Tlf. 319 og 600.

I kompaniskap fra 1. mars 1952. I sommerhalvåret ukentlig kontordag på Leknes, kontor lensmannens gård.

 

VIK, BRYNJULF, Overrettssakfører, Storgt. 9, Svolvær. Tlf. 522.

Brynjulf Vik startet som overrettssakfører i Svolvær i 1924 etter å ha vært dommerfullmektig i Bodø og Lofoten i 2½ år. Han er født og oppvokset i jordbruksbygden Kvedfjord i Sør-Troms og har med sin lange praksis inngående kjennskap både i landbo-, sjøretts- og fiskerisaker samt (et stort kjennskap) til folk og forhold i landsdelen. Han har en lang offentlig praksis i lignings- og skattesaker. Kontor i egen gård, kort vei fra kaien og postkontoret.

 

WAAGE, INGV., Agentur- og kommisjonsforretning, Svolvær.

Ingv. Waage har bl.a. kommisjonslager for Petterøes Tobakksfabrikk, Oslo.

 

WANGSVIK, FRIDTJOF, Aut. elektrisk installatør, Svolvær. Tlf. 69.

Firmaet ble startet i 1931 av nåværende innehaver, Fr. Wangsvik. Virksomheten omfatter utførelse av all slags elektrisk installasjons- og reparasjonsarbeide.

 

WIKA, S. H., A/S, Svolvær. Tlf. 120, priv. 298.

Virksomheten omfatter jernvare- og kjøkkenutstyrsforretning, salg av mål og vekter, transportmateriell m. m.

 

ØDEGAARD, IVAR, Frisørsalong, Svolvær.

Firmaet ble startet i 1908. Virksomheten omfatter dame- og herrefrisørsalong samt toalettartikler.